+48 12 252 49 49

Parowniki

Zadaniem parownika w module HVAC jest jak najszybsze schłodzenie powietrza w kabinie pojazdu. Czynnik chłodniczy w fazie ciekłej – pod dużym ciśnieniem – rozpręża się i odparowuje w parowniku. W czasie rozprężania następuje znaczne ochłodzenie elementu. Przepływające przez parownik powietrze schładza się i osusza z pary wodnej, a następnie trafia do kabiny pojazdu.