+48 12 252 49 49

Chłodnice powietrza

Pod względem budowy, chłodnica powietrza doładowującego odpowiada chłodnicy cieczy chłodzącej. Jej zadaniem jest obniżenie temperatury rozgrzanego powietrza – tłoczonego przez zespół turbosprężarki do układu zasilania silnika. Praktycznie można rozróżnić dwa rodzaje chłodzenia:
a) bezpośrednie chłodzenie powietrza doładowującego, gdzie chłodnica powietrza chłodzona jest przepływającym powietrzem zewnętrznym;
b) pośrednie chłodzenie – medium chłodzącym jest płyn przepływający przez chłodnicę.
Układ pośredniego chłodzenia powietrza doładowującego posiada oddzielny obieg płynu chłodzącego. W skład obiegu wchodzą: niskotemperaturowa chłodnica płynu chłodzącego i chłodnica powietrza doładowującego.